Skip to content →

home

עבודות צילום מסחריות ומוזמנות, עבודות אישיות ואמנות

התחלתי לצלם כמעט במקרה. חבר הלווה לי את המצלמה לכמה ימים. הייתי אז בן 20. מעבר להיקסמות מהפעולה, היתה שם גם אפשרות ליצו...

אודות