Skip to content →

לונדון 2

סדרת תמונות זו היא למעשה אותו פריים עם אותו קיר אפור. היא צולמה באחד משיטוטיי בלונדון.

בשלב מסויים התיישבתי ובהיתי בקיר שמולי.

הייתי עם המצלמה עליי והתחלתי לצלם את האנשים שעברו מולי. הרגשתי שאני בסטודיו עם רקע אפור, ומולי מתחלפים בקצב המצולמים. הבעות הפנים, המחוות הקטנות, היוו מעין הצצה להמון אנשים זרים, להמון חיים אחרים. זוגות, בודדים, ילדים, מבוגרים, נשים וגברים. כולם חולפים ומשאירים צל קטן על הקיר, חותם אישי.

London 2

One wall, twenty eight minutes/1

Load More