Skip to content →

צילום

היכולת לקבע בתוך ריבוע כלשהו ״צירופי מקרים ויזואלים״, פיסת מציאות המתקיימת לשנייה אחת סתמית, לחתוך אותה ולייצר מתוכה דבר בעל משמעות חדשה, מרתקת אותי. כך גם היכולת לחבר בין עולמות שלכאורה אינם נפגשים. אני משתדל לראות את מה שקשה לראות. כיצד ניתן לראות את הדרמה שנמצאת בחומרים היומיומיים? האם יש בכלל דרמה בחומרים ביומיומיים? מבחינתי התשובה היא כן, ברור.

בעבודת הוידאו ״יוגה במחנות ריכוז-טרילוגיה״ משנת 2006, אני נראה מתרגל יוגה ביער. אט אט עדשת המצלמה מתרחקת והסטינג מתבהר...

אמנות

עבודות מסחריות שנעשו עבור מגזינים, עיתונים, אדריכלים, מוזיקאים ועוד....

מגזינים ומסחרי

בין האורבני לפראי מתקיים עוד מרחב. מרחב ה״בין לבין״. מרחבים שהם לכאורה טבע, אולם כאלה שיד אדם השאירה בהם צלקת או מזכר...

אורבני ואדריכלות

סדרה זו היא תוצאה של שני ביקורים בלונדון. היא מביטה באדם ובהשתלבותו בתוך מרחב עירוני עמוס פרטים. הסתובבתי בלונדון וח...

לונדון 1

צילומים מעולם היוגה והמדיטציה  ...

יוגה

סדרה זו עוסקת במקומיות הישראלית דרך עדשת המצלמה שלי....

33 מעלות בצל