Skip to content →

לונדון 2

סדרת תמונות זו היא למעשה אותו פריים עם אותו קיר אפור. היא צולמה באחד משיטוטיי בלונדון.

בשלב מסויים התיישבתי מותש ומצאתי את עצמי בוהה בקיר שמולי.

הייתי עם המצלמה עליי והתחלתי לצלם את האנשים שעברו מולי. הרגשתי כאילו אני בסטודיו עם רקע אפור, ומולי מתחלפים בקצב המצולמים. הבעות הפנים, המחוות הקטנות, היוו מעין הצצה להמון אנשים זרים, להמון חיים אחרים. זוגות, בודדים, ילדים, מבוגרים, נשים וגברים. כולם חולפים ומשאירים צל קטן על הקיר, חותם אישי. אני אישית יכול לבהות שעות באנשים זרים, לנסות לראות את חייהם דרך פריטי לבוש או הבעה כלשהי. לנסות להבין מי הם, ולקשור אותם אליי, זר גמור עם מצלמה.

London 2

One wall, twenty eight minutes/1

Load More